รูปกิจกรรม


หน้าเว็บย่อย (19): 10.วันพ่อแห่งชาติ 11.กิจกรรมวันครู 12.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 13. ผอ.สพม.39 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวทุ่งกะโล่ 15.ตรวจสารเสพติด 1.กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 2.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 3. ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน มุทิตาจิต 4. ประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 5. โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 6.เจ้าอาวาสวัดทับใหม่ พระลูกวัด และแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงนักเรียน 7.ประชุมผู้ปกครองเทอม2 ปีการศึกษา2561 8.โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 9.ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรีฑา-กีฬาสี ปี 2559 กิจกรรมวันแม่ พ.ศ. 2561 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รูปกิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2558 อมรม logbook
Comments