ตราโรงเรียน

ป็นรูป   เสมาอยู่บนดอกบัว

ด้านล่างมีชื่อ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา


Comments