ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

โพสต์30 เม.ย. 2558 23:06โดยAdmin Thungkalowittaya
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน
   
Comments