ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฎศิลป์

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัตรหน้าที่ครูผู้สอนศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฎศิลป์ (กรณีพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี และศิลปะหรือดนตรี หรือนาฎศิลป์