ตราโรงเรียน

เป็นรูป เสมาอยู่บนดอกบัว

ด้านล่างมีชื่อ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา