ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัตรหน้าที่ครูผู้สอนศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฎศิลป์ (กรณีพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม

การเรียนผ่านช่อง DLTV — 14 พ.ค. 2020, 6:46:48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักการภารโรง — 17 ต.ค. 2018, 5:55:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอนภาษาจีน — 17 ต.ค. 2018, 5:54:43

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง — 17 ต.ค. 2018, 5:53:05

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาจีน — 17 ต.ค. 2018, 5:50:58

รับสมัครครูจีน — 17 ต.ค. 2018, 5:42:40

ประกาศผลสอบครูผู้สอนวิชาภาษาจีน — 11 ม.ค. 2018, 9:22:50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน — 10 ม.ค. 2018, 10:04:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน — 3 ม.ค. 2018, 6:44:35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน — 29 ธ.ค. 2017, 7:08:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเคมี — 29 พ.ย. 2017, 6:53:44

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี รอบ 5 — 24 พ.ย. 2017, 8:40:18

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเคมี — 24 พ.ย. 2017, 6:21:43

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเคมี — 22 พ.ย. 2017, 7:08:15

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี — 16 พ.ย. 2017, 2:30:47

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี — 6 พ.ย. 2017, 12:59:33

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี — 2 พ.ย. 2017, 3:19:52

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว — 1 พ.ย. 2017, 5:01:14

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เรื่องประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน — 30 ต.ค. 2017, 3:26:39

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน — 19 ต.ค. 2017, 13:41:58

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ — 14 ธ.ค. 2016, 1:49:57

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน — 2 ธ.ค. 2016, 7:35:48

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ — 2 ธ.ค. 2016, 7:31:41

ประกาศยกเลิกการสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2557 — 10 ส.ค. 2015, 15:07:38

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจีน — 7 พ.ค. 2015, 4:25:10

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา — 1 พ.ค. 2015, 6:06:08

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา — 24 มี.ค. 2015, 7:33:34

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา — 24 มี.ค. 2015, 6:31:33

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ 208 ก งานหลังคา ทาสี ประตูพร้อมอุปกรณ์ ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า — 10 มี.ค. 2015, 9:31:56

ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ปีงบประมาณ 2557 — 29 ก.ค. 2014, 9:24:08

ยกเลิกการสอบราคา — 23 พ.ค. 2014, 13:00:52