การเรียนผ่านช่อง DLTV

วันที่โพสต์: 14 พ.ค. 2020, 6:46:48

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างไร

🔊กสทช. ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่อง ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน หรือกลับมาสอนได้ตามปกตินับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล

👉อนุบาล 1 ช่อง 5

👉อนุบาล 2 ช่อง 6

👉อนุบาล 3 ช่อง 7

👉ป.1 ช่อง 8

👉ป.2 ช่อง 9

👉ป.3 ช่อง 12

👉ป.4 ช่อง 13

👉ป.5 ช่อง 14

👉ป.6 ช่อง 15

👉ม.1 ช่อง 17

👉ม.2 ช่อง 19

👉ม.3 ช่อง 20

👉ม.4 ช่อง 21

👉ม.5 ช่อง 26

👉ม.6 ช่อง 28

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"