ประกาศโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

วันที่โพสต์: 1 พ.ค. 2015, 6:06:08

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน